Akademisk Kvart

Nybebyggelsen avspeglar platsens kvalitet, bildar port mot Campus, understryker platsen som knutpunkt, orienterar sig tydligt mot både LTH-området och gatorna, särskilt mot själva gathörnet. Den ger ram för attraktiva stadsrum och uppehållsytor i direkt kontakt med stadens puls och bildar samtidigt ett landmärke vid Tuna- och Tornavägen.

Vår planidé är stadens grammatik, gatan-gränden-torget-det egna kvarteret-den egna gården-lägenheten-det egna rummet. Från gemenskap till avskildhet i omedelbar närhet. En liten miniatyrstad som dockas till Campusområdets kommande stadsmässighet. Fördelarna är många; möjlighet till optimalt utnyttjande av tomten samtidigt som en tät och nära boendemiljö skapas. Vårt förslag till studentboende bygger på vår önskan att skapa ett boende där gemenskap och trygghet sättes främst. Det bygger också på att vi vill skapa en struktur som är hållbar över tiden, tekniskt; ur miljö-och materialaspekter, och ekonomiskt; ur byggekonomiska såväl som förvaltningsekonomiska aspekter.

Vi föreslår ett additivt system som bygger på en enhet. Denna enhet, som vi kallar Kvarten, är utvecklad som ett litet kvarter, dock en egen byggnad, som kan sättas samman så att ett spännande gaturum mellan dessa skapas. Den är i ett grundutförande 4 våningar med plats för 82 boende, i olika stora lägenhetsenheter, 2:or till 4:or. Sammansättningen är flexibel och kan varieras.

Kvarten innehåller alla boendefunktioner som behövs för den grupp studenter som bor där. Det innebär att den kan användas som en helt solitär enhet i andra sammanhang, men även kombineras med andra Kvartar, så att en variabel gatustruktur formas. I vårt förslag har vi valt att komponera en gatustruktur som mera kan sägas vara inspirerad av en medeltida stadsstruktur, med skevningar och succesiva övergångar till torgrum. Kring detta torgrum i Kvarternas hörn, med dess spetsverkan mot torget bildas 3 eller 4 ”Hot-Spots”, beroende på vilket alternativ som avses. Dessa Hot-Spots som vi menar blir särskilt laddade med ”social energi”, blir den sociala kärna i hela anläggningen. Här gestaltas också gaturummet så att mötesplatser med sittplatser blir en bärande del av gestaltningen. En rad av bänkar löper längs huvudaxeln, som ett socialt kitt mellan Kvarterna. Ett midsommarfirande eller en kräftskiva vid stans längsta långbord / bänk är vad som erbjuds.

Kortfakta:

  • Adress: Tunavägen / Tornavägen i Lund
  • Projektdatum: December 2010
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Akademiska Hus, AF Bostäder