Arenaparken

Bebyggelsen uppförs på det befintliga parkeringsområdet mellan Stattenavägen och idrottsområdet. Tillfart sker via en parallgata till Stattenavägen. Längs tillfartsvägen uppförs 6-vånings bostadshus som bildar bullerskärm mot Sattenavägen. Innanför denna bebyggelse, mot parkområdet – nuvarande idrottsområdet – står 6 fristående 6-8-våningshus. Mellan dessa byggnader kilar parkterrängen in sig fram till randbebyggelsen vid Stattenavägen. På detta sätt öppnar sig randbebyggelsen mot kvarterets gröna inre. I söder rundar rand-bebyggelsen hörnet mot Nordanväg. I norr, vid Arenan anläggs en öppen plats, en torgbildning, mellan bostadbebyggelsen och arenan. Mot detta torg förhöjs randbebyggelsen till en hörnbyggnad med 10 våningar. Där torget möter parken uppförs ett 16-vånings punkthus. Parkering anordnas i källargarage under gårdarna. Därtill uppförs ett 3-plans parkeringsdäck vid hörnet mot Nordanväg.

Kortfakta:

  • Adress: Stattenavägen, Klostergården, Lund
  • Projektdatum: Maj 2007
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Paulssons Fastighets KB