Brunnshög

Ur beskrivningen: ”Brunnshög utgör yttersta länken i det sammanhäng-ande universitets-, sjukhus- och forskningsstråket från Lundagård i söder genom gamla och nya lasarettsom-rådet, LTH och Idéon. Till detta stråk är också knutet forskningspräglade företag som Astra-Draco, Gambro och Pharmacia… Här finns möjligheter till ytterligare förtätning. Sammanfattningsvis finns förutsättningar att skapa ett tätt och händelserikt ”aktivitetsstråk” hela vägen från Stortorget och Domkyrkan till Brunnshög.”

Kortfakta:

  • Adress: Nordvästra Lund
  • Projektdatum: April 1994
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski, Bo Larsson
  • Beställare: Lunds Kommun