Kv. Flodhästen

Ur presentation:

Ett ensidigt företagsområde förvandlas successivt till en levande, mångsidig stad. Här går det att visa att det är möjligt att förena biltillgängliga handelsområden med bostäder, friytor samt attraktiva stadsrum och mötesplatser. Stadsdelen är till för såväl boende, handlande och arbetande som tillfälliga besökare. I utbyggnadsområdet kan omgivande stad och bebyggelse knytas samman och möta nya sammanhang. Området kan få en stark egenidentitet och samtidigt vara nära knuten till omgivningen och hela staden. Planen kan visa en väg att komma från den idag så vanliga funktionssplittringen och har här utan tvekan ett nationellt – och även internationellt – intresse. Det kan bli en modell för omvandling och utveckling av städernas kring- och ytterområden.

Kortfakta:

  • Adress: Kalmar
  • Projektdatum: Oktober 2006
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson, A. Medin
  • Beställare :PEAB