Kv. Innerstaden

4 st punkthus av varierande höjd 5-8 våningar i centralt läge. Ur beskrivningen: ”Visionen för projektet är att dels skapa ett spännande och vackert bostadsprojekt med hög attraktionskraft i Trelleborg, men också att pröva olika former av boende. Idag är det inte så självklart att all produktion som kommunala fastighetsbolag planerar för måste inriktas på enbart hyresrätter. Samhället idag är mer divergent än förr, med en högre grad av individualitet vilket avspeglas i val av boende avseende upplåtelse- och boendeform.” Utifrån den visionen har målet varit att skapa en miljö som ger trygghet, trivsel och skönhet för de boende, som kommer att vara i alla åldrar. Projektet utmynnade i bygglovshandlingar dec 2008.

Kortinfo

  • Adress: Trelleborg
  • Projektdatum: September 2008
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: AB Trelleborgshem