Kv. Rönnen

Ur Utredningen: ”Principer för områdets framtida struktur och gestaltning: A. Kv Rönnen bör ha ett stort inslag av bostäder, och ingår samtidigt i ett av stadens överordnade utvecklingsområden… Hörnet Nobelvägen-Sallerupsvägen har därför en central roll som riktpunkt och entré. B. Kv Rönnen bör utvecklas i ett medvetet samspel med grannkvarteren och omgivan-de gator, med många kon-taktpunkter och visuella sammanhang… C. Kv Rönnen bör ha en inre, omsorgfullt gestaltad samlande grönyta… D. Kv Rönnen bör utvecklas till ett attraktivt bostadskvarter, i samspel med verksamheter och service, som motsvarar det centrala läget. E. De värdefullaste äldre byggnaderna och den värdefullaste vegetationen bör bevaras.”

Kortinfo

  • Adress: Värnhem, Malmö
  • Projektdatum: Oktober 2000
  • Kontraktsform: Utredningsuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson in collabora
  • Beställare: Malmö Stadsfastigheter