Kv. Snäckan

”En helt ny stadsdel växer nu ur den skånska myllan på Linero i Lund strax söder om landsvägen mot Södra Sandby. Riksbyggens fyra hus med 56 bostadsrätter ligger på en höjd som garanterar en vy över den vida slätten och stora grönområden från första parkett.” ”Husen består av relativt låga vita enheter på en mörkare sockelvåning, som ger en illusion av byggnadskroppar till synes svävande i det gröna landskapet. Husen har en horisontell karaktär som går i linje med de flacka omgivningarna medan deras gavlar mot norr som kontrast fått en vertikal känsla som ger en stadig förankring i slätten.”

Kortinfo

  • Adress: Linero, Östra Lund
  • Projektdatum: Inflyttning 2016
  • Omfattning: 56 lägenheter (båda etapperna)
  • Arkitekt: V. Naumovski, A. Nyberg, M. Valind
  • Beställare: Riksbyggen AB