Lyby/Osbyholm, Hörby

Ur beskrivningen: ”En utbyggnad i området bör ske på de platser, som är mest attraktiva för boende. Det finns sannolikt efterfrå- gan på i huvudsak två sätt att bo: Å ena sidan i befintliga samhällen (Osbyholm och Lyby), å andra sidan i naturen, det öppna landskapet, helst med utsikt över Ringsjön. I tätorternas utkanter kan båda kvaliteterna uppnås.” ”I Ringsjöstrand finns tre huvudkvaliteter: -Utblickarna mot Ring-sjön -Utblickarna mot slätt-landskapet -Den gamla landsvägen med ett pärlband av gårdar Bebyggelsen föreslås grupperad i enheter à 20-25 bostäder, mellan den gamla landsvägen och sjön. Varje sådan enhet består av yttre bebyggelserader och en mellanliggande grön kil, som öppnar sig mot sjön.”

Kortfakta:

  • Adress: Lyby/Osbyholm/Sextorp/Ringsjöstrand in the Municipality of Hörby
  • Projektdatum: April 2004
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski, Bo Larsson
  • Beställare: Hörby Kommun