Östra Grevie, Vellinge Kommun

Liksom den fördjupade översiktsplanen för Västra Ingelstad är planen för Östra Grevie en fortsättning på en strukturskiss 1992 och en förstudie 1996 för östra delen av Vellinge Kommun. En planerad pågatågstrafik på kontinentalbanan ger goda förutsättningar för utbyggnad. Östra Grevie kan, genom en trivsam äldre bymiljö och ett vackert backlandskap, rikt på småsjöar, bli attraktivt för utbyggnad. Planen tar utgångspunkt i en analys av ortens miljökvaliteter och identitet och ger möjlighet för en utbyggnad på totalt ca 200 bostäder, bl a på tegelbruksområdet. Planrapporten fungerar också som en informations-bok om orten, dess historia och miljökvaliteter.

Kortinfo

  • Adress: The Municipality of Vellinge
  • Projektdatum: Oktober 2000
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson
  • Beställare: Vellinge stadsbyggnadskontor, Vellinge kommun