Röde Orm, Kv. Dammhagen, Lund

Där Råbygatan möter Södra Esplanaden finns en bit mark som ligger bortglömd mellan parkeringshuset Dammgården och AF Bostäders Parentesen. I idéförslaget skapas här en svepande byggnad som liksom en orm griper tag i parkeringshuset, och fortsätter runt in på dess baksida och där övergår i en terassbyggnad. Byggnaden innehåller studentboende och en utökning av parkeringshuset under terassdelen. Byggnaden inrymmer olika typer av studentboende – kvartetter med fyra rum som delar på ett centralt kök, tripletter, dubletter och till sist de små terasslägenheterna vända åt sydväst. med en tillhörande liten uteplats.

Kortfakta:

  • Adress: Kv. Dammahagen, Södra Esplanaden, Lund
  • Projektdatum: September 2006
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Parkeringsbolaget Lund, AF-bostäder