Sånnavägen, Åhus

Ur beskrivningen: ”Vår målsättning med detta planförslag har varit att åstadkomma en boendemiljö med ljus, luftighet och grönska i kombination med ett effektivt markutnyttjande… Lägenheterna är grupperade kring två större gårdar som en inre grön kärna. I kontaktytan mellan gårdarna finns miljöhus och tvättstuga med tillhörande hårdgjord yta… Förhoppningsvis kan denna centrala placering ge upphov till många spontana och planerade möten…” Planförslaget redovisar 2 alternativ. Alternativ 1, 1-plansalternativet innehåller 27 lägenheter och alternativ 2, 2-plansalternativet innehåller 41 lägenheter. De redovisade lägenhetstyperna är 2 resp. 3 RoK. Med dessa har vi strävat efter att åstadkomma kompakta, effektiva lägenheter som ändå är ljusa och luftiga.

Kortfakta:

  • Adress: Sånnavägen, Åhus
  • Projektdatum: Januari 2004
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: AB Kristianstadbyggen