Stanstad etapp IV, Staffanstorp

Plan- och Byggnadskonst fick tillsammans med fem andra kontor i uppdrag att gestalta området kring kommunhuset med intilliggande torg. Vårt förslag bygger på tre huvudidéer; 1. Centrumområdet förlängs norrut med Lundavägen som axel. 2. Centrumområdets gator och stråk får en fortsättning i den omgivande tätorten. 3. Centrumområdet präglas av distinkta stadsrum, tydlig skillnad mellan offentliga ytor och privata/halvprivata ytor. Torget förstärks som administrativt och kulturellt centrum och bör fungera som en lugn, bilfri uppehållsmiljö.

Kortfakta:

  • Adress: Centrala Staffanstorp
  • Projektdatum: Oktober 2002
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski, Bo Larsson
  • Beställare: Staffanstorps Kommun