Tygelsjö, Malmö

Plan- och Byggnadskonst deltog i maj 2001 i ett parallellt uppdrag rörande utbyggnad av västra delen av Tygelsjö och fick senare i uppdrag att vidareutveckla sina idéer. Ambitionerna med planförslaget var att understryka den organiska kopplingen till den befintliga tätorten, att åstadkomma en koppling till det öppna landskapet och att skapa en ”robust” överordnad struktur, som fungerar väl oberoende av utbyggnadstakt och av marknadens fluktuationer. Bebyggelsen är grupperad som mindre ”byar” längs små ”byvägar” ut mot det centrala stråket. Huvudaxeln, som är en fortsättning på Tygelsjös gamla bygata, föreslås kantad med större, fritt liggande byggnader för bostad och service. Naturområdet längs Tygelsjöbäcken fortsätter som gröna kilar in i utbyggnadsområdets grönstråk och mellan ”byenheterna” finns smalare gröna kilar.

Kortfakta:

  • Adress: The Tygelsjö neighborhood in the Municipality of Malmö
  • Projektdatum: Maj 2001
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Malmö Kommun, Skanska Nya Hem