Tygelsjö

Under vår och höst 2003 medverkade Plan- och Byggnadskonst i Lund AB vid framtagandet av detaljplan för utbyggnaden av västra delen av Tygelsjö. I samverkan med Malmö stadsbyggnadskontor och Skanska nya hem vidareutvecklades den illustrationsplan som var det vinnande resultatet av ett parallellt uppdrag i maj 2001.

Kortinfo

  • Adress: Västra delen av Tygelsjö, Malmö
  • Projektdatum: December 2003
  • Arkitekt: V. Naumovski