Berga Strandpark

Våra nya hus bildar ett gränssnitt mellan landskapet i öster och villaområdet i väster. Som vita ”skepp” lägger de till, med gavlarna i öst och väst för att skapa ett transparent struktur med genomsikt mot strandängarna och sundet från alla delar av området. Till synes svävande, på en indragen bottenvåning tar de plats i parken och bildar enskilda gröna mellanrum. Stora och luftiga balkonger ger varje enskild lägenhet del i parkrummet, och stora glaspartier låter parken nå in i vardagsrummet. Öppna luftiga lägenheter anpassade för våra breddgrader för att in solens ljus.

I förlängning västerut övergår skalan till radhus i två våningar med en och annan ”studiobox” på taket. Så möter vi grannarna i väster med friliggande villor på stora gröna tomter. I norr sluter vi parken med två parhus längs gatan, två individer med egen gestaltning men i släktskap med våra övriga hus.

Alla husen ligger i park, ett grönt rum som omsluter byggnaderna, ett mellanrum öppet för alla att vandra i, att leka på, att mötas i. Kilar av stamträd går in mellan husen och knyter an till dungarna i parken i öster.

Kortinfo

  • Adress: Tallhagsvägen, Kalmar
  • Projektdatum: Inflyttning 2011 - 2012
  • Kontraktsform: Totalentreprenad
  • Omfattning: Flerbostadshus 50 lägenheter, radhus 9 lägenheter, parhus 4 lägenheter
  • Arkitekt: V. Naumovski, A. Medin
  • Beställare: Riksbyggen, Kalmar