Biskopshagen

Plan- och Byggnadskonsts förslag för bostadsbebyggelse i Biskopshagen, Växjö rymmer några olika bebyggelsetyper: -Vid skogsterrängen nära sjön: Intim trädgårdsstad med gränder ned mot vattnet och öppna parkkilar med fri sikt mot sjön. -I den öppna gläntan: Ljus parkstad med anlagda grönytor, lövträd och små vattenspeglar. -I skogsterrängen mot väster: Gles skogsstad, där man bor i naturen med utsikt mot stad, sjö och natur.

Kortfakta:

  • Adress: Södra Växjö
  • Projektdatum: Mars 2000
  • Kontraktsform: Idétävling i två steg
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Växjö Kommun, JM AB