Botulfsplatsen

Botulfsplatsen tjänar som central knutpunkt för lokalbusstrafiken i Lunds Centrum. Östra kanten av Botulfsplatsen består av den oavslutade Saluhallen, som med sin västfasad utgör fondvägg mot Mårtenstorget. Saluhallen behöver avslutas och Botulfsplatsen fyllas, inte minst för att lyfta fram Mårtenstorgets storlek. Detta projekt visar en 5 vånings-byggnad med indragen takvåning. Butiker i uppglasade bottenvåningar och bostäder därovan. Västra Mårtensgatan får en förtydligad gatusträckning. Vårfrugatan täcks av ett glastak och blir en väderskyddad gata mellan Västra Mårtensgatan och Botulfsgatan. Den nya byggnadens norrfasad tar tag i Saluhallens nordvästra hörn och bildar en skevande plats, som skulle kunna hysa en utomhusbar.

Kortinfo

  • Adress: Centrala Lund
  • Projektdatum: Oktober 2008
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Seniorgården AB