Del av Berga, Kalmar

Tomten ligger i direkt anslutning till rekreationsområden i Berga Strandpark och med Kalmarsund som granne. Vi vill med bebyggelsen öppna upp kontakt österut och att låta gröna kilar från parken sträcka sig in och öppna utsikten från väster till öster. Genom att vrida husen i förhållande till varandra åstadkommes varierade och spännande utblickar genom kvarteret. När man färdas förbi kommer dessa vridningar resultera i ett intressant och lekfullt motiv av snedställda gavlar. Tomtutredningen gjordes för Riksbyggen, varpå följde medverkan vid framtagandet av illustrationsplan tillhörande detaljplan, samt illustrationsmaterial.

Kortinfo

  • Adress: Bergavik, Kalmar, Sverige
  • Projektdatum: Samrådshandling september 2006
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, A. Medin
  • Beställare: Riksbyggen och Kalmar Kommun