Fader Berg

Kortinfo

  • Adress: Fader Bergs Väg, Lund
  • Projektdatum: 2018
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Veidekke