Fastighetsboken

Uppdraget är ett förtätningsprojekt på en tomt i norra Lund, som idag består av övervuxna före detta parkeringsplatser.

Projektet består av tre kvarter med totalt cirka 460 lägenheter (varav 360 är hyresrätter och 100 är bostadsrätter).

Utformningen är stadsmässig med tydligt kvarterstruktur och en stor gemensam gård i öster samt ett gårdsöverbyggt garage i två plan i väster.

Fasaderna består av tegel och betong och är varierade med individuell utformning för varje trapphus.

I kvarteren finns även ett antal lokaler vid publika ytor, bland annat mot det torg som skapats vid kollektivtrafiken i nordöst.

Kortinfo

  • Adress: Fastighetsboken, Lund
  • Projektdatum: November 2017-
  • Kontraktsform: Planuppdrag, Bostäder
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Skanska AB