Fjölebro / Västerslät

Ur planbeskrivningen: ”Planen ingår som första etapp i utredningsområdet Fjölebro-Västerslät. För detta större område visas en idéskiss, som utgör ram för de etappvisa detaljplanerna.” ” Avsikten är att utveckla Fjölebro till samhälle med egen identitet, integrerat i det större bebyggelsestråket Kalmar – Lindsdal. Idéskissen ingår i sin tur i ett nytt planprogram för norra Kalmar mellan Norrlidsvägen och Lindsdal. Detaljplanen omfattar ett större idrottsområde i norr och söder härom bostadsbebyggelse av varierad karaktär: Småstadsinspirerad bebyggelse med mindre fler-bostadshus och radhus samt inslag av service, trädgårdsstadsbebyggelse med friliggande en- och flerfamiljshus av villatyp, verksamhetsområden och ett genomgående grönstråk kring en bäck.”

Kortinfo

  • Adress: Norra delen av Kalmar
  • Projektdatum: Mars 2007
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson
  • Beställare: Kalmar Kommun