Framtidens Bjärred

Från tävlingsförslaget:

Vårt förslag är inspirerat av den traditionella skånska och danska småstaden och byn, som är uppbyggd kring en central storgata eller bygata. Detta är det gemensamma stråket, där man rör sig dagligen, möter övriga invånare, bekanta såväl som obekanta, får nya bekanta. Här och var uppstår träffpunkter, kanske vid en gatukorsning eller mindre platsbildning, vid några träd eller där gatan möter natur eller vatten. Butiker, verksamheter och serveringar bidrar till stadsliv och mötesplatser. Även i små orter och i nybyggda områden är bygatan den bästa lokaliseringen för de verksamheter och den service som finns.

Vision

Vi söker en lösning där de sammanväxande tätorterna Bjärred och Borgeby bildar en gemensam organisk struktur, samtidigt som utbyggnadsområdet får en egen identitet.
Vi söker också en lösning där naturen och grönskan, som idag skiljer Bjärred från Borgeby, får fortsätta flöda som en länk mellan åkerlandskapet i öster och kustlandskapet väster.

Huvudstruktur

Norra Västkustvägen, som utgör livsnerv för både Bjärred och Borgeby återskapas som sammanhängande livsnerv också genom planområdet, där det utformas som en tät, traditionell skånsk bygata. Denna utgör planens ena huvudaxel, från sydväst mot nordost.
Från det öppna åkerlandskapet i sydost skapas en grön och blå naturaxel med öppna ytor, vegetation och vatten till Domedejla mosse, landskapet kring Lödde å och havet i nordväst.
Bebyggelseaxeln och den blågröna axeln korsas mitt i byn, som får rikt sammansatta upplevelsevärden.

Kortfakta:

  • Plats: Mellan Bjärred och Borgeby
  • Projektdatum: September 2018
  • Kontraktsform: Öppen tävling
  • Arkitekt: Vlade Naumovski