Gåsebäck

En önskan att omvandla icke produktiv tomtmark, f.n. använd som parkeringsanläggning, till ett bostadsprojekt med nära koppling till Lunds centrum och redan etablerad närservice, grön närmiljö och kollektivtrafik. Detta var bakgrunden till det skissförslag som togs fram under våren 2004 och som låg till grund för en ansökan om planändring. Förslaget redovisar totalt 60 lägenheter i två 5-våningsbyggnader längs Baravägen i Lund.

Kortinfo

  • Adress: Gåsebäck, södra Helsingborg
  • Projektdatum: Juni 2003
  • Kontraktsform: Utredningsuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Helsingborgs kommun