Glumslöv

Motto: ”Vidablick” Att kunna sitta i kvällssolen och njuta av åkerlandskapet som sluttar västerut mot solnedgången, rakt ner i Öresund. Först en strimma land, Ven, och sedan en till längre bort, Själland, vårt grannland Danmark i det glittrande sundet. I en böljande våg, i ett mjukt böljande landskap, riktas blicken mot Öresund. Vågen av radhus löses upp i byar av atriumhus i ett plan. Flätas ihop med landskapet. Atriumhusen riktar sig enskilt och som by mot sundet. Åker och ängslandskap letar sig in mellan byarna. Mellan radhusen och atriumhusen är en park omsorgsfullt bearbetad. Gräs att leka på, blommande doftande buskar att söka lä vid, ett och annat fruktträd att glädjas åt, bär att plocka. Plats för möten för alla flanörer, och plats för alla med picnickorg och filt att vila i. Med utblickar över sundet, och över Ven och Danmark. Infart sker på ett ställe från den nya vägen, letar sig in bakom ryggen av radhus, öppningar görs i vågen med stickspår ner till varje by. Ett alldeles eget bostadsområde med egen karaktär utifrån sitt alldeles unika läge. Ljust, livligt livfullt och spännande. Blickar ut och blickar igenom. Tryggheten i det ”lilla” samlande rummet; gränden till entréerna, och det överblickbara parkrummet, …det goda grannskapet ! och väl inne, blicken ut och bortom. Skåne möter Danmark i salta vindar och med solen i ansiktet. 47 stycken Radhus ca 130-180m2 31 stycken Atriumhus ca 110m2 Summa antal bostäder : 78 Styckehustomter kan avdelas som delar av byarna i den omfattning som överenskommes.

Kortfakta:

  • Adress: Glumslöv, Landskrona kommun
  • Projektdatum: September 2006
  • Kontraktsform: Inbjuden arkitekttävling
  • Omfattning: 78 bostäder
  • Arkitekt: Vlade Naumovski, Anna Medin and Martin V
  • Beställare: Landskrona Kommun, Riksbyggen AB