Harakärrsparken

Ur Försäljningsbroschyren: ”I den gröna Harakärrsparken växer den lilla husgruppen upp (16 lgh), i skydd av befintlig bebyggelse, sammanlänkat av små inbjudande gator för bästa tillgänglighet. Småskaliga parhus med nätta trädgårdar som ger tid över till annat, men ändå möjlighet att kultivera ett intresse för det som växer. Området byggs i harmoni och samklang med parken som utvecklas och förädlas till en levande samlingsplats för boende i Harakärrsparken som för Åkarps-borna. Harakärrsparken föryngras och kompletteras i samband med att Vita Husen växer upp.”

Kortinfo

  • Adress: Åkarp, Burlöv
  • Projektdatum: 2006
  • Omfattning: 16 lägenheter
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: JM AB