Hasselbacken

Ur Planbeskrivningen:

”Syftet med planen är att utveckla ett bostadsområde på tidigare fruktodlingar nordväst om Karstorpsvägen, Båstad…Hasselbacken är en före detta fruktodling som har varit nedlagd sedan många år. Som namnet antyder är det här frågan om en tomt med kraftig lutning ca 1:7 (14%)…Sluttningen vetter mot öster och härifrån har man en fri sikt med mycket god överblick över taklandskapet i Båstad, hamnen och långt ut över Laholmsbukten.”

Kortinfo

  • Adress: Båstad
  • Projektdatum: Planprogram 2003, Samrådshandling 2011
  • Kontraktsform: Planuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Båstad kommun