Höllviken centrum

Bostadshuset ligger direkt invid Falsterbovägen och ingår som ett rumsavgränsande landmärke både längs vägen och från väg 100. Bostadshuset ger en avgränsning av torgrummet och av ett lite större stadsrum vid Norra Lillvägen. Genom samspelet Bostadshus – Bibliotek – garage ges intressanta stadsrum åt såväl öster som väster. De intimare stadsrummen i markplanet kompletteras av större, men välavgränsade stadsrum i ett högre plan. I en framtid kan det vara tänkbart med viss kompletterande bebyggelse norr om Falsterbovägen dock så att den öppna vyn från biblioteket till väg 100 – havet och från det nya hotellet till Falsterbovägen bevaras. En viss ytterligare framtida förnyelse och förtätning i närområdet kan bidra till förstärkning av stadsrummet.

Kortfakta:

  • Adress: Höllviken, Vellinge kommun
  • Projektdatum: Juli 2006
  • Kontraktsform: Inbjuden tävling
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Vellinge Kommun