Hyllie Allé

Ett av samverkansprojekten Byggherrar – Stadsbyggnadskontoret, i Malmö som har bedrivits för planering av Hyllie Nya Stad. Projektet följer det planprogram som föreligger och som skall ligga till grund för ett Hyllie som en varierad klassisk kvarters-och gatustad. I huvudsak tegelfasader med inslag av skivmaterial. Vacker samlande innergård med ett flertal funktioner för rekreation och mötesplatser.

Kortinfo

  • Adress: Hyllie allé, Malmö
  • Projektdatum: Planerad inflyttning 2017
  • Kontraktsform: Totalentreprenad
  • Omfattning: 53 bostäder
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: JM AB