Hyllie Boulevard

Ur JM:s presentationsbroschyr för projektet Hyllie Boulevard, Marknadsplatsen 4:

Det är något speciellt med att bo på en Boulevard. Det är miljöer som har hög värdighet i sin gestaltning. Här finns en omsorg kring detaljerna som gör stadsrummet representativt och storslaget i sin karaktär, det är något att visa upp, säger Vlade Naumovski… Han ”betonar att huset är en del i ett större sammanhang. Genom samstämmig färgskala samt enhetlig belysning och materialval upplevs de olika byggherrarnas hus längs Boulevarden som delar i en helhet.

Jag har ritat en tegelfasad som går i ljusa nyanser, artikulerat med inslag av rullskiften och reliefverkan i murningen, tydliga avtryck av murarnas hantverk, som accentuerar arkitekturen och ”leker” med solens strålar, kanske Malmös största ”solur”.

Kortinfo

  • Adress: Hyllie boulevard, Malmö
  • Projektdatum: Färdigställt 2015
  • Kontraktsform: Totalentreprenad
  • Omfattning: 85 lägenheter
  • Arkitekt: V. Naumovski, A. Medin
  • Beställare: JM AB