Idéer om Hjärups framtid

Ur beskrivningen: ”Det föreslås att Hjärup knyts samman av ett öst-västligt huvudstråk, som förgrenar sig på båda sidor om järnvägen. Kring detta stråk samlas större delen av ortens service, verksamheter och aktiviteter, liksom den tätare bostadsbebyggelsen…I öster föreslås två huvudriktningar: längs den gamla bygatan mot sydost och längs en ny bygata i riktning mot Uppåkra kyrka. I väster följer en förgrening Köpmannagatan genom Jakriborg medan en annan går mot ett framtida utbyggnadsområde i sydväst.” ”Vi föreslår att den fyrspåriga järnvägen ligger kvar i nuvarande nivå, men inglasas kring stationen. Störningarna minskar härmed, tågresenärerna bibehåller utsikten och perrongerna ges väderskydd.” ”Passagen under järnvägen -utan biltrafik- blir en knutpunkt för hela huvudstråket. En barriärskapande punkt förvandlas här till en förenande punkt.”

Kortfakta:

  • Adress: Hjärup, Staffanstorps kommun.
  • Projektdatum: Maj 2003
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Staffanstorps Kommun