Jonstorp

Planstrukturen anknyter till den äldsta bebyggelsen vid Jonstorps bygata men även till mindre skånska kustbyar. Bostäderna uppförs längs små körbara gator och gränder med utblickar mot det öppna kustlandskapet. Husens och gatornas skala kombinerat med relativt små tomter bidrar till en tät och intim bebyggelsestruktur, samtidigt som bebyggelsen öppnar sig mot strandängarna vid Skälderviken. Bebyggelsen föreslås ansluta till skånsk byggnadstradition genom skala, material, takutformning och läge på fastigheten. Planuppdraget följdes av framtagande av förfrågningsunderlagshand-ling och bygghandling för byggnaderna.

Kortinfo

  • Adress: Jonstorp, Höganäs Kommun
  • Projektdatum: Utställningshandling November 2007
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson, A. Medin
  • Beställare: Riksbyggen AB och Höganäs Kommun