Jonstorp

Vidarebearbetning av planförslag. Ur riksbyggens försäljningsbroschyr:
”Husen kopplas charmigt ihop längs små oregelbundna körbara gator, vilket skapar samma intryck som Jonstops äldre delar. Bebyggelsen utformas i skånsk stil med fasader av puts och inslag av trä och med tegelpannor på taken. Gemensamt för alla hus är att de går i vinkel och vänder entrén och långsidan mot gatan. På framsidan finns även de karaktäristiska burspråken med ljusinsläpp från tre håll. Vissa av husen kopplas samman medan andra blir friliggande.”

Kortinfo

  • Adress: Höganäs kommun
  • Projektdatum: 2010
  • Kontraktsform: Totalentreprenad
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Riksbyggen AB