Karhögstorg

Huvudgreppet i planen är att bryta den i området förekommande husorienteringen dvs. nordsyd-orienterade lamellhus. För att uppnå en ”helare” gatu-upplevelse och tystare gårdsmiljöer har därför torget slutits norrut med byggnader längs gatan. Ovanpå butiksbyggnader i 1 plan med gröna takterasser placeras högre bostadsbyggnader. Huvudentrén från gathörnet i nordväst markeras av en portalbyggnad, som bildar landmärke för området och understryker sammanhanget med den nya bostadsbebyggelsen i Margretedalsområdet. Stadsrummet kring Mellanvängsvägen minskas och ges en tydligare rumslighet genom en till Järnåkraskolan tillbyggd gatuställd påbyggnad.

Kortfakta:

  • Adress: Korsningen Södra Vägen, södra Lund
  • Projektdatum: December 2000
  • Kontraktsform: Parallellt skissuppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Lunds Kommun, Vasakronan