Kv. Bilen

Ur beskrivningen: ”Det norra delkvarteret, tomterna 17-19, har en mer oregelbunden utformning, men även detta är kringbyggt. Byggnaderna är på ett varierat sätt vinklade mot varandra. Mot Esplanaden föreslås byggnader i 5-8 våningar med särskilt artikulerade hörnbyggander. Hörnhuset mot Flaggskeppsgatan har en strategisk roll i stadsbilden som fondbyggnad för Esplanaden, och artikuleras bl a genom uppglasade burspråk och en portal mot innergården. Även från Esplanaden föreslås öppna portaler mot innergården. Kvarterets fasader mot Esplanaden och Flaggskeppsgatan ges publikorienterade funktioner i bottenvåningen och präglas av en hög urbanitet.”

Kortinfo

  • Adress: Västra Hamnen, Malmö
  • Projektdatum: Augusti 2007
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Kärnhem AB