Kv. Galten

Ur beskrivningen: ”En tilltalande nybebyggelse med kulturaktiviteter, mötesplatser, bostäder och grönska skulle kunna ge hela området den dignitet och attraktionskraft som läget motsvarar. Samtidigt kan en långvarig parkeringsfråga lösas genom underjordiskt garage. De tydliga gaturummen, den på samma gång varierade och enhetliga bebyggelsen, smitvägar, prång och passager inne i kvarteren och en variation av stenlagda bakgårdar och gröna ytor bakom gatuhusen har inte präglat bara det gamla kvarteret Galten utan hela Lunds ínnerstad. Dessa värden är det naturligt att återknyta till i kvarteret Galten.”

Kv. Galten

  • Adress: Centrala Lund
  • Projektdatum: September 2007
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, M. Valind
  • Beställare: Paulssons Fastighets KB