Kv. Kulturen, Lund

Infill-projekt bestående av 16 stycken lägenheter fördelade på två och ett halvt plan samt källare.
Tomten är en gammal rivningstomt.

Huset är traditionellt utformat med förankring i skånsk/lundensisk byggnadstradition. Noggranna materialval med återbrukat taktegel, slammat och murat fasadtegel, plåtdetaljer i zink och träfönster satta i bruk med äkta spröjs och kittfals.

Huset ska se ut som om det alltid stått där.

Kortinfo

  • Adress: Kv. Kulturen
  • Projektdatum: April 2017-