Kv. Paradis

Ett idéprojekt som togs fram med kontextuella förtecken, där vi ville undersöka vad som var möjligt att bygga utifrån de begränsningar i byggrätt som angavs efter det att ny plan hade antagits för nybyggnad av privat villa i kv. Paradis. Tomten är smal och långsträckt och inbjuder till en spännande gestaltning med framför allt en rumslig struktur med ”gavelmotiv” kring platsen för ”entrén” till universitetsområdet från Paradisgatan.

Kortinfo

  • Adress: Lund
  • Projektdatum: Maj 2011