Kv. Päronet

Skissuppdraget i december 2001 ledde så småningom fram till en detaljplan och husprojektering under 2003. Ur Försäljningsbroschyren: ”Parksidan är fantastisk med sina stora stamträd och gröna gräsmattor som mjukt flyter in under träden…Ett linjespel med svävande terrasser mjukt omslutna av en stabil vit ram lyfter husen och bildar egna rum över grästäcket därunder. En öppen famn mot solen och grönskan.” Projektet vann Lunds Stadsbyggnadspris 2005.

Kortinfo

  • Adress: Nilstorp, Lund
  • Projektdatum: December 2001
  • Kontraktsform: Skissuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: JM AB