Kv. Päronet

Ur Försäljningsbroschyren: ”Mot gatan står husen fast förankrade i marken med trygga trottoarer och bekväma garage för transport mot vardagen. Här är staden närvarande i ett ljust putsat murverk som endast klyvs av trapphusets glaspelare. Husens två sidor har en dualitet i gestaltningen som påminner om livets skiften och bereder rum för livsglädje, ljus och frihet, utan att ge avkall på människans behov av trygghet och skönhet i tillvaron.”

Kortinfo

  • Adress: Mellanvångsvägen, Nilstorp, Lund
  • Projektdatum: Projektering 2003
  • Kontraktsform: Totalentreprenad
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: JM AB