Kv. Rasten

Ur Riksbyggens presentationsfolder:
”Området ligger nära naturen och på cykel- och gångavstånd finns golfbana, havsbad och elljusspår. Tvärs över gatan ligger en fin lekplats med intilliggande naturområde och dagis finns också på nära håll.” Vi har velat ta till vara tomtens goda väderstreck och dess möjlighet till både utblickar och ett inre samlande rum. I norr och öster har vi tänkt oss en rygg av flerbostadshus i 3 våningar, med en 4:e indragen takvåning. Husen öppnar sig i stora generösa balkonger mot söder- och västersolen och tomtens inre parkrum. Som en krans omfamnande detta parkrum strålar radhuslängor innehållande 2 eller 3 enheter ut mot omgivningen. Alla radhuslägenheter har uteplatser i väster och en egen liten täppa.

Kortinfo

  • Adress: Fritidstaden, Kalmar
  • Projektdatum: 2007
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Riksbyggen, Kalmar