Kv. Sparven

Projektet gjordes på uppdrag av Trelleborghem AB och innehöll två skilda delar i projektet. Å ena sidan en ombyggnad av det gamla bränneriet till bostäder, med en så skonsam ombyggnad av fasaderna som möjligt, och i  nybyggnad av bostadshus i övrigt i kvarteret. Ombyggnaden löstes så att vi skapade ett loftgångssystem på gårdens insida, vilket möjliggjorde en effektiv ombyggnad av de gamla byggnaderna med bibehållande av gatufasaderna.

Nybyggnaden fick lov att bli ”lite experimentell” avseende höjd. Vi föreslog en bebyggelse med gaturelaterade byggnader, som sig bör i stadsmiljö, men med en upphöjning till ett punkthus i en hörna. Denna fick sticka upp som en ”upplagd” byggnadsdel, till synes svävande över de övriga byggnaderna. Ett spännande uppstickande element med bostäder som alla hade överblick över stadsdelen och med havsutsikt.

Kortinfo

  • Adress: Trelleborg
  • Projektdatum: Maj 2011
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Trelleborgshem AB