Kv. Spoletorp Norra

Bebyggelsen är utformad och gestaltad i enlighet med stads- ­byggandets klassiska principer: Ett kringbyggt kvarter där varje trapphus har egen identitet och ingång från gatan, omsorg om detaljutformningen – entré­partier av ek, omfattningar runt entré- ­dörrar och sockel av natursten, markerade takfötter, profilerade listverk – och kvarterets hörn markerade med torn. Husen är byggda med hänsyn till sund och resurssnål byggteknik. Stommen är av betong och ytterväggarna av murad lättbetong med puts. Byggnadshöjden varierar mellan fyra och sex våningar. I kv. Spoletorp finns flera olika boendeformer: Föreningen Russinet erbjuder i två av trapphusen lägen­heter för livets andra hälft. Förutom vanliga lägenheter finns också ett trapphus med boende för studenter.

Kortinfo

  • Adress: Spolegatan 7a-c, Karl XII gatan 11,13,15, Carl Bernlunds gatan 11, 13 i Lund
  • Projektdatum : Förfrågningsunderlag 1996, byggfärdigt 1999
  • Kontraktsform: Totalentreprenad
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: LKF AB