Kv. Tyfonen, Malmö

Vårt motto ” Blå Tornet” / ”Blue Tower” anspelar på Strindbergs atelje och bostad, Blå tornet i Stockholm. Den antyder också vilken slags byggnad det här är frågan om; ett torn av glas, 62 våningar högt och skimrande i blå nyanser. Glaset i sig självt men också den speglade himlens och vattnets nyanser. Den anvisade platsen, Kv. Tyfonen, ligger mitt i ”strömfåran” likt en fartygsbog i Malmö hamn och delar den i två hamnbassänger. Byggnaden kommer att bli ett landmärke som tydligt markerar platsen men också en ”fyr” för Öresunds sjöfart, som syns vida omkring. Den kommer att bli en medspelare till de två andra tornen i Malmö, ”Turning Torso” och Malmö Tower” i Hyllie. På Hjälmarekajen har det på senare år byggts institutionella byggnader på en hög arkitektonisk nivå, kontorsbyggnader och det monumentala Lärarhögskolan, Kv. Orkanen, med sin minimalistiska och grönskimrande glasfasad. Denna har idag ett tvärt avskuret gavelparti och känns oavslutad i norr. I detta gränssnitt, i mötet mellan dessa låter vi en tredje byggnad bilda bas för tornet. Byggnaden får en alldeles egen karaktär och skiljer sig markant från de andra två. Den får fasader av polerad diabas, som med sin blanka svärta speglar de båda, men också vattnet i hamnbassängen, himlen och byggnaderna runt hamnbassängen. Den skall upplevas som starkt kontrasterande, närmast som en motpol, till de andra på så sätt att den skall ge uttryck för en skulptural struktur med en högt uppskruvad komplexitet.

Kortfakta

  • Adress: Inre hamnen, Malmö
  • Projektdatum: Maj 2007
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Fastighetskontoret Malmö