Kvarnparken

Kvarnparken består av sex fristående tre­vånings­byggnader med vardera 9 lägen­heter, fullt utbyggt alltså 54 lägenheter. Ur Försäljningsbroschyren: ”Husen har en klassisk arkitektur, samtidigt som de är byggda med 2000-talets kvalitetskrav och med omsorg om rymd, ljus och kvalitet i varje detalj.” ”Tvåorna har fönster mot söder, treorna och fyrorna har fönster i tre väderstreck. Samtliga lägenheter har egen tvättstuga och badrummen är väl tilltagna.” ”Mot ån anläggs en trädgård med paviljong och gemensam uteplats samt grusgångar, träd, buskar och böljande gräsmattor likt en engelsk park.”

Kortinfo

  • Adress: Kvarnparken, Kävlinge
  • Projektdatum : Första etappen inflyttad 2003
  • Kontraktsform: Totalentreprenad
  • Omfattning: 54 lägenheter
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: JM AB