Lomma Hamn Kv. 1, Utkiken

Ur Försäljningsbroschyren: ”Kv. Utkiken består av tre olika hustyper som ramar in en skyddad innergård. På första parkett står Strandhusen, trevåningshus med generösa balkonger och stora terrasser i markplan. Varje hus har en terrasslägenhet på taket. Med entrén mot parken och trädgårdstäppa eller balkong mot balkong mot gården ligger Parkhusen. Längs Stiltjegränd står Paradhusen, kvarterets äganderätter, med en glimt av stranden och täppa i söderläge.”

Kortinfo

  • Adress: Lomma Hamn, The Utkiken Block
  • Projektdatum: Inflyttning 2004
  • Kontraktsform: Totalentreprenad
  • Arkitekt: Brunnberg Forshed/ Plan- och Byggnadskonst
  • Beställare: JM AB