Margretedal, Lund

Plan- och Byggnadskonst fick tillsammans med tre andra kontor i uppdrag att omgestalta Margretedals industriområde. Planstrukturen i vårt förslag återspeglar den befintliga. I västra delen är kvarteren därför slutna mot omgivande gator, frånsett den allra västligaste delen som vikts för en publik byggnad. Öster därom byggs kvarter, slutna mot omgivande gator, men öppna mot det inre gc-stråket. Området längst i öster får en öppnare struktur med u-formade hus.

Kortfakta:

  • Adress: Norr om Södra Vägen, Lund
  • Projektdatum: December 1998
  • Kontraktsform: Inbjuden tävling
  • Arkitekt: Vlade Naumovski, Bo Larsson
  • Beställare: Lunds Kommun, Skanska AB