Mariastaden, Helsingborg

5 st arkitektkontor fick i uppdrag att studera var sin lokalstation med omgivande bebyggelse. Mariastaden föll på Plan- och Byggnads-konsts lott. Förslaget vill ge stationen en framträdande plats i stadsbilden, dels visuellt, men också genom att göra den till en knutpunkt mellan järnvägen och andra kommunikationer och aktivitetesstråk. Bebyggelsen kring stationen grupperas i tättbyggda enheter, tydligt avgränsade mot öppna landskapsstråk. Byggnaderna orienteras längs gatan med entréer från densamma.

Kortfakta:

  • Adress: Norra Helsingborg
  • Projektdatum: Mars 1996
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski, Bo Larsson
  • Beställare: Stadsbyggnadskontoret Helsingborg