Oceanhamnen

Förutsättningarna för den nya stadsdelen Oceanen, i ett av regionens mest dynamiska samhällen, är exeptionella, en knutpunkt för alla allfartsvägar, sjöfart, järnväg, allmänt vägnät med motorvägar, men också stora naturvärden med kusten i väster, och kulturlandskapet i öster. Allt detta bildar fond för det mänskliga kapital som har utvecklat staden i århundraden, med handel och industri som huvudnäringar. En stad som inte har stannat av i självgodhet, utan söker sig offensivt vidare mot framtiden.

Det föreliggande Detaljplaneförslaget för Oceanen är ett exempel på att Helsingborg söker utveckling, förnyelse och skapar förutsättningar till att aktörer inom byggbranschen får vara med att bidra vid utvecklandet av visionen.

Läget vid Öresund är ju en särkvalitet som förpliktigar, å ena sidan som en estetisk faktor, med de sköna och rekreativa värden som bjuds vid kusten, men också som en riskfaktor som vi i framtiden måste hantera på ett så tryggt och säkert sätt. Då avser vi den havsnivåhöjning som man kan förvänta i värsta fall nära framtid. Dessa två förutsättningar blir den grund som vi utvecklar vårt förslag på.

Kortfakta:

  • Adress: Helsingborg
  • Projektdatum: November 2014
  • Kontraktsform: Markanvisningstävling
  • Beställare: Paulssons Fastigheter AB