Området vid Maria Station, Helsingborg

Plan- och Byggnadskonst inbjöds i september 2002 till ett parallellt uppdrag rörande ”Området vid Maria Station i Helsingborg”. Ur beskrivningen: ”Utbyggnaden av Mariastaden har hittills i hög grad präglats av ett enklavtänkande, där utbyggnadsenheterna byggs var för sig utan tydlig inbördes koppling. Härmed försvåras orienteringen. Även om det finns goda gestaltningskvaliteter, blir helhetsmiljön fragmenterad.” Ambitionen med planförslaget är att knyta ihop Mariastaden, skapa helhet och sammanhang.

Kortfakta:

  • Adress: Northeast of Helsingborg
  • Projektdatum: September 2002
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Stadsbyggnadskontoret Helsingborg