Östra Aggarp

Ur beskrivningen: ”Vi har valt att organisera bebyggelsen som en egen by, väl avgränsad mot kringliggande landskap, med en obebyggd zon mellan byn och vägarna.” ”Östra Aggarp byggs upp kring en inre gatuslinga, från vilken tvärgator leder ut radiellt till mindre byar à 15-20 bostäder. Mellan dessa mindre byar finns kilar ut mot det kringliggande landskapet. En av dessa kilar pekar mot den vackra kvarnen i söder. Här placeras även infarten från söder.” ”Gatuslingan – bygatan – blir ett viktigt samlande element i Östra Aggarp.”

Kortfakta:

  • Adress: Aggarp, Svedala
  • Projektdatum: Januari 2008
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski, Bo Larsson, Malin Bosru
  • Beställare: Svedala Kommun, Kärnhem